آب‌بها پلکانی محاسبه می‌شود

0
به گزارش Consbank، علی‌میرزا مطاعی در گفتگو با مهر، در خصوص بندها و تبصرهای مندرج در قبوض آب مشترکین که ابهاماتی را برای شهروندان به وجود آورده است، گفت: یکی از مندرجات برای مشترکین در قبوض آب، بند «ج» تبصره ۶ بوده که طی آن قانون شرکت‌های آب و فاضلاب شهری را مکلف کرده است به ازای هر متر مکعب آبی که می فروشد ۱۵۰ ریال از مشترکین دریافت و به خزانه واریز کند.
وی افزود: طبق قانون فوق پس از اینکه این مبلغ به حساب خزانه واریز شد، در راستای آب رسانی به روستاها و مناطق محروم هزینه خواهد شد و ما تنها مجری وصول آن هستیم.
معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در خصوص سایر مندرجات افزود: دیگر بند مندرج در قبوض آب، ارزش افزوده یا همان مالیات است که طی آن ۳.۵ درصد از  فروش را ما وصول می کنیم و این مبلغ نیز به حساب دارایی واریز می شود که دارایی نیز بخشی از آن را به شهرداری پرداخت می کند.
وی در خصوص چگونگی برآورد آبونمان درج شده در قبوض آب نیز گفت: به ازای هر انشعاب آب در هر واحد برای یک ماه از مشترکین مبلغ ۱۰ هزار ریال و به ازای فاضلاب نیز برای هر واحد در یک ماه ۱۰ هزار ریال محاسبه می شود. اما چون معمولا قبوض ۲ ماهه است مشترکین به ازای آبونمان آب ۲۰ هزار ریال و به ازای آبونمان فاضلاب ۲۰ هزار ریال پرداخت می کنند و چنانچه بیش از ماه نیز قبض صادر و محاسبه شده باشد، میزان آبونمان به تعداد روزها تقسیم و به مبلغ فوق اضافه خواهد شد.
هزینه انشعاب در آپارتمان‌هایی که از یک انشعاب استفاده می‌کنند به تعداد واحدها است
مطاعی تصریح کرد: در آپارتمان نیز میزان آبونمان در یک انشعاب به تعداد واحدهای آپرتمانی محاسبه می شود، یعنی اگر برای مثال ۱۰ واحد از یک انشعاب استفاده کنند آبونمان ۱۰ برابر خواهد بود و به ازای هر واحد استفاده کننده، یک انشعاب حساب می شود.
وی در خصوص تبصره ۳ مندرج در قبوض آب نیز گفت: قانون یک ماده واحده دارد که در آن ذکر شده است «با توجه به اینکه اعتبارات دولتی جوابگوی هزینه‌های توسعه شبکه و تامین آب شهرها نیست، به شوراهای شهر این اختیار را داده است که مصوبه ای را بگذرانند که روی مبالغ آب و انشعاب مبالغی با عنوان تبصره ۳ شرکت‌های آب و فاضلاب از مشترکین اخذ کنند» و این مصوبه بعد از تصویب شورا و تایید فرمانداری به تهران ارسال شود و با ابلاغ وزیر شرکت های آب و فاضلاب این مبالغ را از طریق قبوض آب از مشترکین اخذ کنند.
معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: مبلغ وصول شده نیز با  نظر شورا در راستای توسعه شرکت های آب و فاضلاب در شهرها هزینه می شود و در صورت ابهام  در این زمینه حاضریم پرینت این قانون و مصوبه را در اختیار افراد قرار دهیم.
آب‌بها و دفع فاضلاب در کاربری خانگی پلکانی محاسبه می‌شود
وی در خصوص چگونگی محاسبه آب بها و هزینه دفع فاضلاب در کاربری خانگی و سایر کاربری‌ها نیز گفت: آب بها در کاربری خانگی به صورت پلکانی محاسبه می شود و در سایر کاربری‌ها نیز قیمت ثابت بوده و به ازای هر متر مکعب آب در این کاربری‌ها یک قیمت ثابت و مشخص دریافت می شود.
مطاعی تاکید کرد: در کاربری خانگی قیمت آب کاملا پلکانی و تابع مصرف است و هر چه قدر مصرف کننده مصرف بیشتری داشته باشد باید مبلغ بالاتری را بپردازد یعنی ممکن است اگر مصرف ۲ برابر شده، قیمت ۴ برابر شود.
وی در خصوص اینکه سقف مشخصی برای میزان مصرف خانگی وجود دارد که بیش از آن با قیمت پلکانی محاسبه شود؟ گفت: خیر سقف مشخصی وجود ندارد و به ازای ۵ مترمکعب مصرف بیشتر قیمت بالاتر می رود، به این معنا که از مصرف ۱ تا ۵ متر مکعب یک قیمت داشته و مصرف ۱۰ متر مکعب آب باعث افزایش پلکانی قیمت آب بها یعنی قیمت ۵ متر مکعب به اضافه مازاد مصرف بالاتر می شود.
معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، محاسبه هزینه دفع فاضلاب نیز به همین طریق انجام می شود و مشترکین به ازای میزان بیشتر دفع فاضلاب طبق همان مصرف آبها باید هزینه بیشتری را بپردازند.
وی در پایان بر مصرف بهینه آب توسط شهروندان تاکید کرد تا شاهد بروز بحران در تامین منابع آبی نباشیم.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.