آجرهای نورانی

0
آجرهای نورانی

 

آجر از جمله مصالحی است که به علت ویژگی های فوق العاده و گوناگونی که به لحاظ عایق گذاری، شکل و ساختار دارد بیشترین استفاده را در ساخت و ساز دارد. همچنین از نظر سازگاری با محیط زیست از مصالح ضروری این صنعت می باشد.

آجرهای نورانی

اخیراً با توسعه تکنولوژی، شیشه یکی از مصالح ساختاری مهم در عرصه معماری است. آجرهای نورانی SIMES با ترکیب دو عامل، شکل آجر و ماده شیشه، آجرهای نورانی را ساخته است که نه تنها به لحاظ شکل شبیه آجر می باشد، بلکه چگونگی نصب آن نیز شبیه آجرهای معمولی می باشد و استفاه آنها در کنار آجرهای معمولی، یکپارچگی کار را حفظ خواهد کرد.

آجرهای نورانی

آجرهای نورانی

آجرهای نورانی

بنابراین، از این آجرهای نورانی شیشه ای در نمای خارجی و داخلی، بر روی یک نمای مسطح یا دیوار منحنی، در مرکز یا در لبه، با فاصله یا در یک خط پیوسته می توان استفاده کرد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.