صفحه اصلی آمادگی چینی‌ها برای برگزاری نمایشگاه شانگهای R+T آمادگی چینی‌ها برای برگزاری نمایشگاه شانگهای R+T

آمادگی چینی‌ها برای برگزاری نمایشگاه شانگهای R+T

مرتبط

ارائه طرح لوپ سریع السیر شیکاگو توسط الون ماسک با سرعت...

- 0
سیستم حمل و نقل لوپ سریع السیر شیکاگو که طرح آن توسط الون ماسک ارائه شده، با سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت حرکت می کند و فرودگاه O'Hair را به مرکز شهر شیکاگو پیوند خواهد داد.