صفحه اصلی ابر متریال‌های نسل آینده ابر متریال‌های نسل آینده

ابر متریال‌های نسل آینده

ابر متریال‌های نسل آینده
ابر متریال‌های نسل آینده

مرتبط

ارائه طرح لوپ سریع السیر شیکاگو توسط الون ماسک با سرعت...

- 0
سیستم حمل و نقل لوپ سریع السیر شیکاگو که طرح آن توسط الون ماسک ارائه شده، با سرعت ۱۵۰ مایل در ساعت حرکت می کند و فرودگاه O'Hair را به مرکز شهر شیکاگو پیوند خواهد داد.