صفحه اصلی استودویی برای زندگی استودویی برای زندگی

استودویی برای زندگی

استودویی برای زندگی
استودویی برای زندگی
استودویی برای زندگی

مرتبط

ساخت نمای فلزی پیچیده با استفاده از پرینت سه بعدی

- 0
دانشجویان دانشگاه  ETH Zuirich، روشی پیچیده برای ریخته گری ابداع کرده اند که شامل استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی فلز می باشد. این...