انتقاد از پیش نویس دولتی شدن مدیریت شهری

0

به گزارش Consbank، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در نشست هم اندیشی لایحه مدیریت شهری با اشاره به اینکه راه دستیابی به توسعه پایدار شهری و غلبه بر چالش های فزاینده شهرها از مسیر استقرار و تثبیت مدیریت یکپارچه شهری می گذرد، افزود: مدیریتی مسئولیت پذیر، پاسخگو، شفاف و مشارکت پذیر که شهر را نه به عنوان یک سیستم و سازه فیزیکی و ایستا بلکه به عنوان کلیتی اجتماعی، پویا و دارای ارتباط  متقابل با محیط پیرامون خود، بپذیرد و برای ارتقای آن تلاش کند.
وی افزود: اکنون که پس فراز و فرود بسیار لایحه مدیریت جامع شهری در متن توجهات قرار گرفته است باید تمامی ابعاد شهر، اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی، سیاسی و مدیریتی مورد کندو کاو قرار گیرد چرا که مدیریت یکپارچه شهری تنها بعد مدیریتی و اجرایی شهر را در بر نمیگیرد بلکه شامل سایر ارکان شهر از جمله حیات اقتصادی آن به عنوان زیربنای پایداری شهر نیز می شود.
طباطبایی مزدآبادی با تاکید بر اینکه در این راستا قبل از هرچیز ما باید بدانیم که محدودیت ها و اشکالات سیستم فعلی مدیریت شهری چیست؛ خاطرنشان کرد: یعنی از نقاط ضعف و تنگناهایی که قرار است با قانون جدید مدیریت شهری برطرف شوند به خوبی آگاه باشیم چراکه شناخت وضع موجود مدیریت شهری در همه ابعاد آن باعث می شود که ما درکی شفافتر از لایحه مدیریت شهری داشته باشیم.
این کارشناس شهری با تاکید بر اینکه چالش هایی مانند آلودگی شهرها، گسترش بی برنامه آنها، افزایش جمعیت فقیر شهری، اسکان های غیر رسمی و بافت های حاشیه ای و مسئله ساز شهری، فرسودگی درونی شهرها و… همه و همه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند، یادآور شد: مدیریت بین بخشی و متفرق شهری باعث شکل گیری و تداوم بسیاری از این مشکلات شده بنابراین باید آدرس درستی از مسائل داشته باشیم.
طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه برای تحلیل وضع فعلی هر شهر و چشم انداز آتی آن نیاز به بانک های اطلاعاتی جامع است چرا که داده ها و اطلاعات جسته و گریخته و فاقد مبنا به کار تحلیل های دقیق که قرار است پایه برنامه ریزی قرار بگیرند نمی آید، گفت: در زمینه کلانشهر تهران با توجه به پیچیدگی های آن و جایگاه محوری آن، انجمن علمی اقتصاد شهری تهران باور دارد که لایحه مدیریت جامع شهری باید نگاهی دقیق تر و حساس تر به موضوع داشته باشد.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه تهران را باید با تمام منطقه تحت نفوذش بررسی کرد، یادآور شد: اقتصاد شهری تهران متاثر از پیرامون و پسکرانه های آن است و انجمن علمی اقتصاد شهری ایران آمادگی انجام یک مطالعه جامع در زمینه کنش های اقتصادی تهران با شهرهای اطراف را دارد.
طباطبایی در ادامه پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری را از نظر ترتیب و انسجام خوب دانست و افزود: با این حال برخی نواقص نیز دیده می شود از جمله اینکه در بحث مالی و اقتصادی اتکا به دولت و وابستگی به دولت هنوز به چشم می خورد در حالیکه بحث استقلال مالی و حرکت به سمت خوداتکایی محور مدیریت یکپارچه شهری است. 

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.