با انواع سبک های رهبری آشنا شوید

0
سبک های رهبری

اگر می خواهید یک مدیر پروژه کارآمد باشید، توانایی تشخیص اینکه چه زمانی از کدام یک از سبک های رهبری استفاده کنید، ضروری است. اگر شما در خانواده ای با چند خواهر و برادر زندگی کرده باشید، به خوبی می دانید با وجود شباهت های زیادی که بین شما وجود دارد، شیوه یادگیری هر یک با دیگری متفاوت است. در محیط کاری، این مسئله بین اعضای تیم یا سهامداران وجود دارد و مدیر پروژه باید به منظور به حداکثر رساندن کارایی و اثربخشی، سبک های رهبری را متناسب با شرایط مختلف بکار گیرد. درک سبک های متفاوت رهبری، هدف و تأثیر آنها به شما در چگونگی حل مشکلات، انگیزه دادن به اعضا، هدایت و همکاری و دستیابی به نتایج، کمک خواهد کرد.

در این مطلب سبک های رهبری متفاوت و زمان مناسب برای بکارگیری آنها را ذکر خواهیم کرد. این سبک ها به شما کمک خواهند کرد تا بهترین راه ارتباطی با افراد مختلف در شرایط متفاوت را بیابید.

سبک های متفاوتی در رهبری وجود دارد که رهبر پروژه به منظور موثر و کارآمد بودن در نقش خود برای هدایت و رهبری تیم باید از آنها برخوردار باشد. انواع متفاوت سبک های رهبری عبارتند از:

The Autocratic Leadership: اینگونه رهبران، همه قدرت را در اختیار داشته و به تیم دستور داده که چه کارهایی را و چگونه باید انجام دهند.

The Democratic Leadership: در این سبک رهبری، تصمیم توسط رهبر و با مشارکت اعضای تیم و سازمان اتخاذ شده و رهبران با تیم مشارکت کرده و به اعضای تیم انگیزه می دهند که برای سازماندهی و دستیابی به اهدافشان امری مهم و ضروری است.

The Coercive Leadership: این سبک زمانی توسط رهبران پروژه استفاده می شود که دستورات توسط رهبران به صورت مستقیم به تیم صادر شده و کنترل شدیدی بر شرایط وجود دارند.

The Authoritative Leadership: اینگونه رهبران چشم انداز را با تیم به اشتراک گذاشته و به تیم اجازه می دهند که نظراتشان را در مورد تصمیمات ابراز نمایند. این رهبران به اعضای تیم انگیزه داده و به همکاری تیم ارزش بیشتری می بخشند.

The Affiliative Leadership: این سبک رهبری توسط رهبران برای تشویق هر عضو استفاده می شود و همکاری و هماهنگی بین اعضای تیم مورد تشویق قرار می گیرد.

The Pacesetting Leadership: این شیوه رهبری دارای استانداردهای عملکردی بالا بوده و اعضای تیم قابلیت دستیابی به اهداف را بدون هیچگونه نظارتی دارند.

The Coaching Leadership: در این سبک رهبران به اعضای تیم در شناخت نقاط ضعف و قوتشان کمک می کنند. تیم از بالاترین حمایت برخوردار بوده و اشتباهات، فرصتی برای یادگیری در فرآیند پیشرفت و توسعه قلمداد می شوند.

The Transformational Leadership: این سبک رهبری زمانی کاربرد دارد که سازمان دستخوش تغییرات قرار گرفته و اعضای تیم جایگزین شده اند. در این مرحله، رهبران می توانند با ایجاد سبک های جدید و الهام بخشی به اعضای تیم از طریق ایجاد شور و اشتیاق، به آنها انگیزه ببخشند.

The Free-rein Leadership: اینگونه رهبران چگونگی انجام وظایف و مسیر را نشان نمی دهند. آنها تنها وظایف، دوره زمانی انجام آنها و آنچه را که باید حاصل شود، تعیین می کنند. تیم می تواند آزادانه در مورد سیاست ها تصمیم گیری کرده و راه و روش رسیدن به اهداف را تعیین کند.

The Transactional Leadership: این سبک رهبری مناسب برای کارهایی با شروع و پایان مشخص نظیر پروژه می باشد و اعضای تیم بر تبعیت از رهبر در زمان شروع کار تأکید دارند.

The Task-Oriented Leadership: این سبک رهبری تمرکز زیادی بر تعریف نقش ها و مسئولیت ها و انجام آنها در مهلت مقرر دارد.

The Charismatic Leadership: اینگونه رهبران در شرایط تاریخی و اجتماعی خاص ظهور یافته و شور و اشتیاق را به افراد تیم و سازمان به عنوان محرک القا می کنند.

The Bureaucratic Leadership: در این سبک رهبری، کار و فعالیت بر اساس کتاب و دستورالعمل می باشد و مراقبت شدیدی جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها و روش ها وجود دارد. در این سبک، موضوعاتی نظیر انعطاف پذیری، نوآوری و خلاقیت کاربردی ندارند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.