صفحه اصلی تحویل پروژه‌های اسکلت فلزی شرکت پای‌‌بند سازه در شهرهای مشهد و کیش اسکلت فلزی پروژه‌های مشهد و جزیره کیش شرکت پای‌‌بند سازه تحویل داده شد. به گزارش ساخت‌و‌ساز؛ همزمان با پایان مراحل اجرایی ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه هتل پردیس جزیره کیش، تحویل موقت سازه مذکور انجام پذیرفت. لازم به ذکر است که سازه فلزی تمام پیچ و مهره‌ای این پروژه در ۱۸ طبقه با وزن ۳ هزار و ۸۰۰ تن طراحی و اجرا شده است. ستون‌های این ساختمان از مقاطع باکس و صلیبی بوده و از انواع اتصالات پیچ‌و‌مهره‌ای کشویی (BFP) و اسپلایسی برای نصب اسکلت فلزی استفاده شده است. با توجه به محیط مرطوب و خورنده جزیره کیش، از ۳ لایه رنگ اپوکسی برای پوشش تمام قطعات سازه و اتصالات پیچ و مهره ای استفاده شده است. همچنین با توجه به رفع نواقص نصب اسکلت فلزی پروژه‌های روشن و یاسر شهر مشهد مقدس در شهریور‌ماه سال ۹۶ مراحل تحویل قطعی این پروژه نیز صورت پذیرفت. لازم به ذکر است هر یک از دو ساختمان مذکور در ۱۴ طبقه و با اتصالات تمام پیچ و مهره‌ای و با وزنی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اجرا شده است.

اسکلت فلزی پروژه‌های مشهد و جزیره کیش شرکت پای‌‌بند سازه تحویل داده شد. به گزارش ساخت‌و‌ساز؛ همزمان با پایان مراحل اجرایی ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پروژه هتل پردیس جزیره کیش، تحویل موقت سازه مذکور انجام پذیرفت. لازم به ذکر است که سازه فلزی تمام پیچ و مهره‌ای این پروژه در ۱۸ طبقه با وزن ۳ هزار و ۸۰۰ تن طراحی و اجرا شده است. ستون‌های این ساختمان از مقاطع باکس و صلیبی بوده و از انواع اتصالات پیچ‌و‌مهره‌ای کشویی (BFP) و اسپلایسی برای نصب اسکلت فلزی استفاده شده است. با توجه به محیط مرطوب و خورنده جزیره کیش، از ۳ لایه رنگ اپوکسی برای پوشش تمام قطعات سازه و اتصالات پیچ و مهره ای استفاده شده است. همچنین با توجه به رفع نواقص نصب اسکلت فلزی پروژه‌های روشن و یاسر شهر مشهد مقدس در شهریور‌ماه سال ۹۶ مراحل تحویل قطعی این پروژه نیز صورت پذیرفت. لازم به ذکر است هر یک از دو ساختمان مذکور در ۱۴ طبقه و با اتصالات تمام پیچ و مهره‌ای و با وزنی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن برای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اجرا شده است.

مرتبط

نورپردازی اتاق خواب

- 0
فضای اتاق خواب بخشی از خانه است که مایلیم پس از هر روز خسته کننده، لحظات آرامش بخشی را سپری کنیم. با وجود سبک...
طبیعت در معماری

تأثیر طبیعت بر معماری

- 0