تورم سالانه مناطق شهری در بهمن به ۶.۸ درصد

0
به گزارش Consbank، به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد.
شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰= ۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸٫۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماهه قبل ۰٫۴ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷٫۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶٫۳ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۱ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماهم به رقم ۲۸۲٫۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده “خوراکی‌های، آشامیدنی‌ها و دخانیات” نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماهم مورد بررسی به عدد ۲۸۰٫۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶٫۹ درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶٫۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۹ درصد)، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.