۱۱۱۵-۲eb89d1046dcd0a402924c93d0f15ac4

ساخت خانه با پرینت سه بعدی
ساخت خانه با پرینت سه بعدی

مرتبط

لیست شهرهایی که بیشترین تعداد برج را دارند

- 0
مرکز یک شهر و نمایی که ساختمان ها در مرکز شهر ایجاد می کنند، از ویژگی های نمادین شهر می باشد. آسمانخراش ها اولین...