صفحه اصلی رنگ قابل انعطاف رنگ قابل انعطاف

رنگ قابل انعطاف

رنگ قابل انعطاف

رنگ قابل انعطاف

رنگ قابل انعطاف

مرتبط

ساخت نمای فلزی پیچیده با استفاده از پرینت سه بعدی

- 0
دانشجویان دانشگاه  ETH Zuirich، روشی پیچیده برای ریخته گری ابداع کرده اند که شامل استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی فلز می باشد. این...