صفحه اصلی ساخت سازه ذوزنقه ای شکل با استفاده از بشکه در لندن The_London_Mastaba_-_On_top_of_the_floating_platform__workers_install_the_steel_frame_of_the_London_Mastaba

The_London_Mastaba_-_On_top_of_the_floating_platform__workers_install_the_steel_frame_of_the_London_Mastaba

بشکه

مرتبط

ساختمان آجری ABC در سئول

- 0
این ساختمان در اطراف آرامگاه سلطنتی seon jeong در سئول قرار گرفته است. ساختمان‌های پرزرق و برق زیادی در بلوک گنگام از محل پارک سلطنتی...