صفحه اصلی ساخت سازه ذوزنقه ای شکل با استفاده از بشکه در لندن The_London_Mastaba_-_Workers_assemble_the_sculpture's_floating_platform__made_of_high-density_polyethylene_cubes

The_London_Mastaba_-_Workers_assemble_the_sculpture’s_floating_platform__made_of_high-density_polyethylene_cubes

بشکه

مرتبط

اهمیت کنتراست در دکوراسیون داخلی

- 0
علاقمندان به دکوراسیون داخلی می دانند که اولین برداشت از یک اتاق تا چه میزان اهمیت دارد. برخی از فضاها در همان نگاه اول...