صفحه اصلی میکروربات ها کوچکترین خانه دنیا را ساختند nano-robotic-micro-home-femto-ST-institute_dezeen_936_col_2 (1)

nano-robotic-micro-home-femto-ST-institute_dezeen_936_col_2 (1)

مرتبط

دلایلی که ممکن است از معمارتان نه بشنوید

- 0
هنگامی که شما برای ساخت خانه ای جدید با یک معمار قرارداد می بندید، با توجه به اینکه شما در آن خانه زندگی خواهید...