صفحه اصلی سازه ای با قابلیت جذب آلودگی هوا the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

مرتبط

لیست شهرهایی که بیشترین تعداد برج را دارند

- 0
مرکز یک شهر و نمایی که ساختمان ها در مرکز شهر ایجاد می کنند، از ویژگی های نمادین شهر می باشد. آسمانخراش ها اولین...