صفحه اصلی سازه ای با قابلیت جذب آلودگی هوا the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

the-smog-free-tower-studio-daan-roosegaarde-beijing-china_dezeen_social

مرتبط

نورپردازی اتاق خواب

- 0
فضای اتاق خواب بخشی از خانه است که مایلیم پس از هر روز خسته کننده، لحظات آرامش بخشی را سپری کنیم. با وجود سبک...
طراحی در معماری

اهمیت طراحی برای معماران

- 0
طبیعت در معماری

تأثیر طبیعت بر معماری

- 0