صفحه اصلی سیستم کنترل هوشمند جریان آب گروهه سیستم کنترل هوشمند جریان آب گروهه

سیستم کنترل هوشمند جریان آب گروهه

سیستم کنترل هوشمند جریان آب گروهه
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گروهه

مرتبط

ساخت نمای فلزی پیچیده با استفاده از پرینت سه بعدی

- 0
دانشجویان دانشگاه  ETH Zuirich، روشی پیچیده برای ریخته گری ابداع کرده اند که شامل استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی فلز می باشد. این...