صادرات شمش آهن ایران

0
به گزارش Consbank، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه امسال بیش از ۳۱۱ هزار و ۷۷۷ تن شمش آهن و فولاد از کشور صادر شده است. 
ارزش دلاری این میزان صادرات ۸۷۵۷۵۶۷۲  و ارزش ریالی آن ۲۶۹۵۰۸۷۵۷۳۲۱۶  بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

پاکستان

۲۱۰۰۴۲۰

۲۵۴۲۸۲۰۰۵۲۰

۸۴۰۱۶۸

۱

اردن

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۶۹۵۴۰۰۰۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰۰

۱

اردن

۲۹۹۹۰۰۰۰

۲۵۳۸۸۹۳۴۲۰۰۰

۸۳۹۷۲۰۰

۱

امارات متحده عربی

۲۷۳۵۰۰۰۰

۲۳۱۷۶۴۱۹۰۰۰۰

۷۶۵۸۰۰۰

۱

ترکیه

۲۵۰۰۰

۳۰۲۸۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱

ترکیه

۲۷۳۸۱۴

۳۰۸۴۲۴۸۲۹۵

۱۰۱۹۰۴

۲

ترکیه

۵۵۵۰

۲۳۹۹۶۱۸۰

۷۹۳

۲

ترکیه

۷۶۲۵۱۰۰

۶۴۷۷۳۳۷۸۱۸۴

۲۱۳۵۰۳۰

۳

ترکیه

۱۵۰۶۳۴۷۰

۱۲۸۵۵۷۶۹۰۵۶۰

۴۲۱۷۷۷۲

۳

ترکیه

۱۲۸۵۳۶۷۰

۱۰۹۳۹۰۷۸۵۲۲۹

۳۵۹۷۴۵۸

۳

مراکش

۱۸۷۲۱۴۸۰

۱۵۹۸۰۸۰۳۸۸۰۴

۵۲۴۲۰۱۴

۴

مراکش

۳۷۲۵۵۸۰۴

۳۲۰۰۳۳۵۱۰۷۲۰

۱۰۴۳۱۶۸۰

۵

اردن

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۷۳۳۶۴۸۰۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰۰

۵

تایلند

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۷۳۳۶۴۸۰۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰۰

۵

ترکیه

۱۰۴۲۱۸

۹۰۶۰۶۳۶۳۵

۲۹۱۸۱

۵

عمان

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲۶۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰

۸۴۰۰۰۰۰

۶

اردن

۱۰۱۵۰۰۰۰

۸۸۴۸۵۶۷۰۰۰۰

۲۸۴۲۰۰۰

۶

تایلند

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲۶۳۳۳۱۶۰۰۰۰۰

۸۴۰۰۰۰۰

۶

ترکیه

۹۵۹۴۰

۸۴۰۴۶۲۶۸۱

۲۶۸۶۳

۷

ترکیه

۱۶۲۸۹۰

۱۴۳۳۹۴۶۴۰۸

۴۵۶۰۹

۸

تایلند

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲۶۶۷۱۶۸۰۰۰۰۰

۸۴۰۰۰۰۰

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.