عوامل کلیدی برای کسب موفقیت در اجرا و تکمیل یک پروژه

0

انجام یک پروژه مانند قدم زدن در پارک نیست. شما در مقابل برنامه ریزی، اجرا و تکمیل پروژه مسئولیت دارید. همچنین باید وظایف جداگانه هریک از تیم ها و افراد را به صورت یکپارچه درآورید. در این مطلب به چند عامل اصلی که منجر به موفقیت پروژه خواهند شد، می پردازیم:

  • هدف پروژه را به طور واضح تعیین کنید.
  • اعضای تیم را با دقت انتخاب کنید.
  • بین اعضای تیم ارتباطات گسترده و همه جانبه برقرار کنید.
  • اهداف کلی را به صورت هوشمندانه تعیین کنید.
  • بر فرآیند پیشرفت به طور روزانه نظارت داشته باشید.
  • برای اعضای تیم، انگیزه درونی ایجاد کنید.
  • منابع موجود را هوشمندانه و محتاطانه مدیریت کنید.
  • هدف پروژه را به طور واضح تعیین کنید.

هدف پروژه را به طور واضح تعیین کنید.

مشخص نبودن هدف پروژه یکی از بزرگترین مشکلات در روند انجام پروژه می باشد. بایستی طرح نهایی، بودجه و روش اجرای پروژه را از همان ابتدا مشخص کرد. بایستی همه این موارد، در یک جلسه یا گردهمایی تعیین شود.

به عنوان مثال، در هر پروژه های ساخت و ساز، اگر شما مسئولیت اجرای پروژه را به عهده گرفته اید، بایستی از همان ابتدا طی جلسه ای با مالک ساختمان یا سهامداران، در مورد انتظاراتشان از پروژه، میزان بودجه ای که می خواهند هزینه کنند و مهلت زمانی برای تکمیل و تحویل پروژه صحبت کنید و به توافق برسید تا بتوانید زمینه موفقیت پروژه ساخت و ساز تجاری یا مسکونی یا هر نوعی از ساخت و ساز را فراهم کنید.

اعضای تیم را با دقت انتخاب کنید.

اگر شما اهداف پروژه را تعیین کنید، تعیین استعدادها و پتانسیل های مورد نیاز برای انجام پروژه و دستیابی به آن اهداف راحت تر خواهد شد. به منظور موفقیت پروژه در اجرا و تکمیل، بایستی افراد تیم را با دقت انتخاب کنید و مسئولیت ها و وظایف را به افرادی که مناسب انجام آنها هستند، بسپارید. سپردن مسئولیت ها و وظایف به اعضای تیم، نشانه اعتماد شما به آنهاست و منجر به افزایش اعتماد به نفس و بالارفتن روحیه آنها می شود. و منجر به کسب نتایج نهایی بهتر در انجام پروژه خواهد شد.

بین اعضای تیم ارتباطات گسترده و همه جانبه برقرار کنید.

برقراری ارتباطات شفاف و روشن بین افراد تیم پروژه، منجر به اعتماد بیشتر و روابط طولانی تر خواهد شد. ارتباطات، امکان بیان موقعیت ها و درخواست های افراد را فراهم می کند و همچنین فرصت به اشتراک گذاشتن ایده ها را افزایش داده و منجر به نوآوری خواهد شد. ارتباطات حلقه های بازخورد را ایجاد کرده و کارمندان دریافت خواهد کرد که چگونه کارشان را انجام می دهند و چگونه می توانند عملکردشان را ارتقا دهند. اهمیت ارتباطات در پروژه های ساخت و ساز و همچنین دیگر پروژه ها که افراد به صورت تیمی کار می کنند، موضوعی روشن و واضح می باشد.

اهداف کلی را به صورت هوشمندانه تعیین کنید.

داشتن یک ایده مشخص از آنچه از نتیجه نهایی پروژه انتظار می رود، به شما اجازه خواهد داد تا اهداف کوتاه مدت را تعیین کنید. اهداف کلی، اهدافی مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقعی بوده و در زمان مشخص انجام می شوند. بعد از سپردن مسئولیت ها و وظایف مناسب به اعضای تیم، هر یک از آنها لیستی از وظایف جزئی خواهند داشت که در راستای دستیابی به هدف نهایی خواهد بود. برای هر یک از وظایف، مهلت زمانی تعیین خواهد شد که این مهلت زمانی متناسب با موعد مقرر تحویل پروژه خواهد بود.

فرآیند پیشرفت پروژه را به طور روزانه بررسی کنید.

وضعیت پروژه، تیم و افراد آن و مهلت زمانی انجام وظایف، از جمله مسائلی هستند که پیوسته باید از آنها آگاه باشید. اطمینان حاصل کنید که هر فردی یک دید کلی از چگونگی پیشرفت پروژه و مشارکت افراد با هم به صورت یک کل، داشته باشد. می توانید از طریق برنامه های خاص، به تاریخ های مهم مانند تاریخ انجام هر یک از وظایف و اهداف کوتاه مدت که در نهایت منجر به دستیابی به هدف اصلی خواهد شد، دسترسی داشته باشید و برای هر یک از آنها در تاریخی نزدیک به تاریخ انجام آن طبق جدول زمانی، آلارم مشخص کنید.

برای اعضای تیم، انگیزه درونی ایجاد کنید.

موفقیت پروژه مشروط به عملکرد موثر اعضای تیم بوده و این عملکرد موثر، مشروط به دریافت توجه و پاداش می باشد. به چگونگی انجام وظایف هر یک از اعضای تیم و مشارکت آنها با هم توجه کنید. هنگامی که به مشارکت و همکاری افراد با هم توجه می کنید، آنها تمایل و انگیزه بیشتری برای همکاری با هم پیدا می کنند. لازم به ذکر است برخی افراد ترجیح می دهند عملکرد آنها توسط شخص مدیر مورد توجه و در صورت لزوم مورد تقدیر قرار گیرد، اما برخی تمایل دارند که توجه به کار آنها و مورد تشویق قرار گرفتن آنها به صورت عمومی باشد.

منابع موجود را هوشمندانه و محتاطانه مدیریت کنید.

منابع مورد نیاز را قبل از شروع به انجام پروژه، به دست بیاورید. این منابع شامل تخصیص بودجه، ابزارهای مورد نیاز اعضای تیم و منابع انسانی مانند متخصصان و مشاوران و … خواهد بود. تهیه به موقع منابع به شما کمک می کند که به آسانی بودجه پروژه را مدیریت نمایید و در راستای موفقیت پروژه گام بردارید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.