فرصت تجربه اندوزی برای «ترافیک تهران»

0
به گزارش Consbank، به نقل از دنیای اقتصاد، کنفرانس شانزدهم مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک در واقع دهمین کنفرانسی است که در دوره اخیر مدیریت شهری برگزار می‌شود اما به رغم اینکه بیش از ۶ ‌هزار و ۶۰۰ مقاله با موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت حمل‌ونقل همگانی، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، ایمنی ترافیک، اقتصاد حمل‌ونقل، حمل‌ونقل غیر موتوری و توسعه پایدار در ۹ دوره گذشته به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است، گزارشی از تبدیل بخشی از محتوای علمی این مقالات به سیاست‌های اجرایی در دوره‌های گذشته برگزاری کنفرانس ارائه نشده و به نظر می‌رسد مقالات مذکور به بایگانی سپرده شده است.
از سوی دیگر همزمان با این کنفرانس قرار است دومین کمیته حمل‌ونقل شهرهای آسیایی نیز به میزبانی تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شود. دوره نخست این کمیته به میزبانی شهر هایکو در چین برگزار شد که بیش از ۵۰درصد از ۹۴ شهر آسیایی عضو کمیته در آن شرکت کردند. انتظار این است که شهرداری تهران در دومین جلسه این کمیته زمینه حضور حداکثری نمایندگان شهرهای آسیایی به ویژه شهرهای مهمی همچون توکیو، کوالالامپور، جاکارتا، سنگاپور، مانیل و کراچی را به منظور گردآوری تجربیات جهانی و بهره‌مندی از آن از طریق تبدیل به سیاست‌های اجرایی و برنامه عملیاتی برای حل معضلات ترافیکی تهران فراهم کند. کمااینکه در دوره‌های گذشته این کنفرانس حتما مقالاتی با مضمون تجربیات ترافیکی موفق کشورهای دیگر ارائه شده اما در حد کفایت از نتایج آنها استفاده نشده است.
مدیریت شهری تهران می‌تواند کنفرانس شانزدهم مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک را به‌عنوان فرصت قیمتی تلقی و به ‌گونه‌ای آن را برگزار کند که بتوان به نفع ترافیک پایتخت از نتایج آن استفاده موثر کرد. هر چند برخی از مدیران شهری اعتقاد دارند در تنگنای مالی کنونی مدیریت شهری برگزاری این قبیل کنفرانس‌های بین‌المللی پرهزینه و بی‌تاثیر باید متوقف شود، اما در عین حال کارشناسان زبده شهری اعتقاد دارند تهران به این گردهمایی‌های علمی در صورتی که به نتیجه ملموس منجر شود، نیاز دارد. به عبارت دیگر مفید بودن این کنفرانس مشروط بر این است که تجربیات کشورهای موفق در زمینه حمل‌ونقل و ترافیک و مطالعات ارائه شده در این گردهمایی‌های علمی به برنامه اجرایی و عملیاتی برای پایتخت منجر شود.
امسال یک‌هزار و ۲۱۷ مقاله علمی در ۱۲ محور شامل حمل‌ونقل همگانی، سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، ایمنی ترافیک، حمل‌ونقل و توسعه پایدار، مهندسی ترافیک، اقتصاد حمل‌ونقل، مدیریت سیستم‌های حمل‌ونقل و ترافیک، آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک، قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک، حمل‌ونقل غیرموتوری و طراحی هندسی معابر به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده است که سرفصل ایمنی ترافیک با ۲۲۸ مقاله در صدر میزان استقبال و آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک با ۴۵ مقاله در مقام کمترین استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این میزان استقبال در شرایطی صورت گرفته که تهران هم در پراستقبال‌ترین و هم در کم‌استقبال‌ترین محور کنفرانس با چالش جدی روبه‌رو است.
به عبارت دیگر، حجم بالای تولید محتوای علمی و مطالعه در زمینه ایمنی ترافیک نتوانسته آن‌گونه که باید به ارتقای ایمنی شهروندان در برابر سوانح ترافیکی بینجامد؛ کمااینکه برابر آمارهای موجود، به‌طور میانگین روزانه دو شهروند در تهران جان خود را بر اثر سوانح ترافیکی از دست می‌دهند که یکی از آنها عابر پیاده است. این شرایط ناایمن ترافیکی تهران به ویژه برای عابران پیاده در حالی که حجم وسیعی از مقالات دوره‌های مختلف کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک به موضوع ایمنی ترافیک اختصاص دارد، موید عدم دستاورد و برونداد موثر و عملیاتی از کنفرانس مذکور است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.