مجوز تاسیس دومین صندوق زمین و ساختمان صادر شد

0

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور مجوز تاسیس دومین صندوق زمین و ساختمان به نام آسمان شهر اردبیل خبر داد.
به گزارش سنا، قاسم محسنی اظهار داشت: صندوق زمین و ساختمان آسمان شهر اردبیل در راستای اجرای بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده دو ضوابط تاسیس صندوق های زمین و ساختمان مصوب شورای عالی بورس مجوز تاسیس خود را از این سازمان دریافت کرد.
وی ادامه داد: مسئولان صندوق زمین و ساختمان آسمان شهر اردبیل باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور مجوز تاسیس به صورت موسسه غیر تجارتی موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی و نزد سازمان بورس به ثبت برسد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس در مورد ارکان صندوق زمین و ساختمان آسمان شهر اردبیل گفت: شرکت تامین سرمایه نوین مدیر و متعهد پذیره نویس این صندوق خواهد بود.
وی ادامه داد: شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به عنوان مدیر ساخت، شرکت مهندسین مشاور آبادی و نوآوری ساختمان به عنوان مدیر ناظر، شرکت تعاونی اعتباری عسکریه به عنوان متولی، شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین به عنوان بازارگردان صندوق و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس در این صندوق فعالیت خواهند کرد.

*ابعاد و اهداف راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز درمورد اهداف راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان گفت: بدون شک با راه اندازی این صندوق ها بازار سرمایه می تواند نقش بسزایی در تأمین منابع مالی و در نتیجه تسریع امر ساخت و ساز ایفا کند.
رضا کیانی افزود : با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، راهکار نوینی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های بزرگ ساختمانی پیش روی سازندگان معتبر قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر شرایط جدیدی برای مشارکت پس‌اندازهای خرد و کلان در عرصه ساخت و ساز فراهم خواهد شد که بر اساس تمایل سرمایه گذاران می تواند منتهی به مالکیت واحدهای ساختمانی شده یا آنان را از سود ساخت و ساز منتفع سازد و از تورم موجود در این بخش مصون کند.
وی در مورد چگونگی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان گفت: پروژه ساختمانی موضوع صندوق باید تمامی مجوزهای لازم را از نهادهای مرتبط دارا بوده و طرح توجیهی آن به تایید مدیر صندوق رسیده باشد.برای اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران، باید بخشی از مراحل پروژه‌ها قبل از عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، پیش رفته باشد تا اطمینان نسبت به پروژه ساختمانی افزایش یابد.
وی سازنده، مدیر، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان و حسابرس را از مهم‌ترین ارکان صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برشمرد و گفت: سازنده یک شرکت معتبر ساختمانی خواهد بود که وظیفه ساخت و ساز را مستقیماً یا با واگذاری به پیمانکاران برعهده خواهد داشت.
کیانی با بیان اینکه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان باید از متخصصانی در زمینه‌های مالی و ساختمانی بهره‌مند باشد، افزود:مدیر وظیفه طراحی اوراق بهادار صندوق و نظارت بر سازنده را برعهده داشته و حافظ منافع سرمایه‌گذاران خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد : مدیر در طول عمر صندوق، گزارش ساخت و پیشرفت پروژه را به صورت ادواری منتشر خواهد کرد تا بر اساس این گزارش‌ها، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بازار ثانویه قیمت‌گذاری شوند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس درباره ساز و کار تامین منابع مالی برای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان اظهار داشت: سازنده، اوراق بهاداری را برای پروژه تعریف و به صندوق ارائه خواهد کرد تا در قبال آن، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند.
وی ادامه داد : مدیر صندوق هم واحدهای سرمایه‌گذاری طراحی و منتشر خواهد کرد تا منابع مالی لازم را از طریق سرمایه‌گذاران تامین و در اختیار “سازنده ” قرار گیرد. بر این اساس دارایی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، اوراق بهاداری است که بر پایه پروژه منتشر و در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت.
کیانی با بیان اینکه مراحل مختلف ساخت پروژه به فازهای مشخصی تقسیم خواهد شد، گفت: در هر فاز، منابع مالی لازم از طریق عرضه عمومی گواهی‌های سرمایه‌گذاری به قیمت ارزش خالص دارایی‌ها ، تامین و به حساب صندوق واریز خواهد شد تا مبالغ به تدریج و با نظارت مدیر و حسابرس و پس از دریافت رسید هزینه از سازنده در اختیار وی قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: عرضه‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به قیمت اسمی ( مانند سهام شرکت‌های بورسی ) نخواهد بود بلکه به صورت ارزش خالص دارایی‌های صندوق ( NAV ) انجام خواهد شد.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار شیوه محاسبه NAV در این صندوق ها را بسیار با اهمیت خواند و افزود : سازوکار ارزش یابی پروژه در هر فاز توسط مدیر و با نظارت حسابرس، مطابق دستورالعملی که در اساسنامه صندوق‌های یادشده مشخص خواهد بود، صورت خواهد پذیرفت.
وی اظهار داشت : در چارچوب پیشنهادی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، بازار ثانویه ای برای داد و ستد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نظر گرفته شده که در صورت پذیرش این اوراق در بورس، این بازار می‌تواند بورس اوراق بهادار باشد.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس افزود : متعهد پذیره‌نویسی صندوق در صورتی که تمامی واحدهای سرمایه‌گذاری در عرضه‌های عمومی به فروش نرود، مابقی واحدها را خریداری خواهد کرد تا پروژه با کمبود نقدینگی مواجه نشود.
وی با بیان اینکه متعهد پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان می تواند یک شرکت تامین سرمایه باشد، اظهار داشت : با توجه به جذابیت بخش مسکن در کشور پیش‌بینی می شود که صندوق دچار کمبود نقدینگی نشده و متعهدان پذیره نویسی آن با مشکلی روبرو نشوند.
کیانی بازارگردان را رکن دیگر صندوق‌های مورد بحث در چارچوب پیشنهادی دانست که نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در بازار ثانویه تأمین خواهند کرد.
کیانی با اشاره به اینکه دوره فروشی برای واحدهای ساختمانی پروژه صندوق سرمایه‌گذاری مذکور پیش بینی شده است، گفت : سرمایه‌گذاران در پایان دوره، بنا به میل خود و در چارچوب اساسنامه صندوق می توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را باطل کرده و مالک واحدهای ساخته شده شوند یا با اتمام دوره فروش در قبال واحدهای سرمایه‌گذاری خود وجه نقد دریافت کنند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود : در این صندوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به دیگران در خرید واحدهای ساختمانی پروژه اولویت خواهند داشت.
کیانی با تاکید بر این که در این صندوق تلاش شده است که مشکلات سرمایه‌گذاران خرد در پروسه پیش خرید واحدهای مسکونی کاهش یابد، افزود : بخش قابل توجهی از کارمزد ارکان صندوق، منوط به اتمام پروژه است به طوری که تاخیر در مراحل ساخت پروژه از کارمزد ارکان اجرایی صندوق خواهد کاست.
این مقام مسئول اظهار داشت : در صورتی که سازنده به تعهدات خود عمل نکند، مدیر می تواند سازنده را در هر مرحله از ساخت و ساز تغییر دهد تا پروژه در زمان مقرر به اتمام برسد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.