صفحه اصلی آزمایش مرکز داده ها زیر آبهای سواحل اسکاتلند توسط مایکروسافت ۱۶۰۲۰۲۱۷۳۰۱۶_microsoft_centro_datos_servidor_submarino_agua_624x351_microsoft_nocredit1

۱۶۰۲۰۲۱۷۳۰۱۶_microsoft_centro_datos_servidor_submarino_agua_624x351_microsoft_nocredit1

آزمایش مرکز داده ها زیر آب توسط مایکروسافت

مرتبط

نورپردازی اتاق خواب

- 0
فضای اتاق خواب بخشی از خانه است که مایلیم پس از هر روز خسته کننده، لحظات آرامش بخشی را سپری کنیم. با وجود سبک...
طبیعت در معماری

تأثیر طبیعت بر معماری

- 0