معماری پارامتریک چیست؟

0
معماری پارامتریک

معماری پارامتریک یکی از سبک های معماری است که پایه و اساس آن، تکنولوژی کامپیوتر و الگوریتم ها می باشد. این مفهوم از تکنیک های انیمیشن دیجیتال در اواسط دهه ۱۹۹۰ پدید آمد. اما در اوایل قرن بیست و یکم با توسعه طراحی پارامتریک پیشرفته، برجسته تر شد. رویکرد طراحی پارامتریک در بسیاری از ساختمان های منحنی شکل و ساختمان هایی که به شکلی غیرمستقیم در دوهه گذشته ساخته شده اند، نمایان می شود.

معماران سبک معماری پارامتریک

  • زاها حدید
  • پاتریک شوماخر
  • لوئیچی مورتی
  • سانتا کالاتراوا
  • فرانک گری
  • برنهارد فرانکن
  • فرناندو رومرو

معماری پارامتریک

اصطلاح معماری پارامتریک توسط پاتریک شوماخر که یکی از شرکای شرکت معماری زاها حدید می باشد، ابداع شده است.

طبق گفته شوماخر، سبک معماری پارامتریک پایان دوره انتقالی عدم قطعیت در معماری می باشد که توسط بحران مدرنیسم به وجود آمده بود. سبک معماری پارامتریک، سبک جدیدی بعد از مدرنیسم می باشد.

طبق نظریه شوماخر، معماری پارامتریک یک سبک خاص برای فعالیت های معماری پیشرو خواهد بود و قادر می باشد نهادها و فرآیندهای اجتماعی پیچیده را به وضوح بیان کند. به لحاظ زیبایی شناسی، این سبک دارای ریزه کاری ها و ظرافت های پیچیده منظم، سیالیت و انحناهای یکپارچه ای می باشد که یادآور نظام موجود در طبیعت هستند.

معماری پارامتریک

شکل های معماری طراحی پارامتریک بر اساس الگوریتم ها و قوانین مشخص می باشد. معماری پارامتریک، عناصر، معماری و شهرسازی را به عنوان مجموعه ای از معیارهای طراحی که یک سیستم از کمیت ها را تشکیل می دهند، به هم پیوند می دهد که ممکن است شامل نحوه حرکت افراد در ساختمان ها، میزان رویارویی آنها با هم و زمان اقامت آنها باشد. این کمیت ها به شیوه ای مشابه به یک صفحه گسترده متصل می باشند و تغییر در یکی ممکن است سبب تغییر در دیگر کمیت ها شود.

معماری پارامتریک

هدف نهایی معماری پارامتریک این می باشد که یک کامپیوتر بتواند هر عامل قابل تصوری را محاسبه کرده و ساختمانی را بسازد که به همه این عوامل پاسخ داده و واکنش نشان دهد.

اصلی ترین انتقادی که به معماری پارامتریک وارد می شود این می باشد که گاهی اوقات فراموش می کند که یک ساختمان باید نسبت به محتوای منطقه ساخت مانند توپوگرافی، فرهنگ محلی و مسائل اقتصادی پاسخگو باشد.

طراحی پارامتریک برای ظهور مدلسازی اطلاعات ساختمان ضروری است، در جایی که قوانین پارامتریک روابط بین عناصر مختلف طراحی را ایجاد می کنند. برای مثال، یک قانون ممکن است وضع شود که اطمینان حاصل کند از اینکه دیوارها باید از کف اتاق شروع شوند و به زیر سقف برسند. اگر ارتفاع کف تا سقف تغییر کند، دیوارها به صورت خودکار تنظیم می شوند. الگوریتم مشابهی ممکن است در یک مدل استفاده شود، به طوری که اگر یک عنصر یا قاعده خاص تغییر کند، کل مدل تغییر خواهد کرد. در واقع این مدل نمایشی از تمام قوانینی است که کاربر تعریف کرده است.

ساختمان هایی با سبک معماری پارامتریک

مرکز فرهنگی حیدر علی اف در باکو

معماری پارامتریک

هتل شهر رویاها در چین

معماری پارامتریک

مرکز تحقیقات و مطالعات نفت ملک عبدالله

معماری پارامتریک

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.