چگونه یک پروژه ساخت و ساز تجاری را با موفقیت به اتمام برسانیم.

0
پروژه ساخت و ساز تجاری

پروژه ساخت و ساز ممکن است یک پروژه ساخت و ساز تجاری چند میلیارد تومانی، بازسازی یک مجتمع مسکونی کوچک و یا چیزی بین اینها باشد، در هر صورت دلایل مشترکی برای شکست یا موفقیت یک پروژه وجود دارد.

در قلب یک پروژه موفق، همکاری بالایی بین پروژه، ساخت و ساز و تیم های حرفه ای وجود دارد.

عواملی که سبب ایجاد ریسک می شوند

پروژه هایی با مقیاس بزرگ مانند پروژه ساخت و ساز تجاری ، اغلب شامل چندین عامل به وجود آورنده ریسک می باشند که در دسته بندی های زیر قرار می گیرند:

تجاری: بودجه، قرارداد ساخت و ساز و شرایط لیزینگ برای ساختمان جدید

دوره زمانی: پروژه ساخت و ساز تجاری معمولاً نسبت به زمان حساس می باشد.

ساخت و ساز: شامل ریسک قیمت گذاری متنوع، ایمنی و سلامت، طراحی، استانداردهای ساخت و ساز، بیمه و اختلال در دارایی های همسایه می باشد.

قوانین و مقررات: اداره کردن امور مطابق با برنامه های ناحیه و شرایط موافق با ادارات و کارشناسی منطقه

چگونه ریسک را کاهش دهیم

شکست در شناسایی و مدیریت ریسک ها می تواند منجر به عواقب جدی در پروژه های ساخت و ساز شود.

تعیین برنامه های تجاری از همان ابتدا – بسیار ضروری است که تمامی بخش ها، علاوه بر اینکه اهداف تجاری مربوط به بخش خود را درک و بیان می کنند، اهداف بخش های دیگر را نیز درک کنند.

تعیین سریع ریسک ها – در صورتی که ریسک ها از همان ابتدا تشخیص داده نشوند و با آنها مقابله نشود، بخش هایی از فرآیند ساخت و ساز با ریسک هایی مواجه خواهند شد که قادر به مدیریت کردن آنها نخواهند بود.

انتخاب یک طرح مناسب – در صورتی که سند قرارداد ناقص، مبهم و ناهماهنگ باشد، به علت اینکه بخش های مختلف درک متفاوتی از شرایط، تعهدات و مسائل حقوقی دارند، زمینه شکست آنها فراهم خواهد شد.

انتظارات قیمت بایستی واضح باشد – یکی دیگر از عوامل شکست، انتظارات غیرمنطقی از قیمت پروژه های ساخت و ساز می باشد.

ارائه طراحی دقیق از همان ابتدا – هنگامی که طراحی ها کامل نباشد، مشکلات ظهور می کنند. اغلب اوقات یک پیمانکار نیاز دارد تا قیمت ثابت و روش خاصی را متناسب با پایه های طراحی ارائه دهد که جزء برنامه های مقدماتی و اولیه می باشد.

ارتباطات تیم پروژه – ارتباطات ضعیف و مدیریت ناکارآمد پروژه و ناهماهنگی امور بین بخش های ساخت وساز، برای پروژه زیان آور خواهد بود.

جدول زمانی واضح و مشخص – اکثر پروژه های ساخت و ساز برنامه زمانی مشخصی دارند، در صورتی که این برنامه زمانی رعایت نشود، عواقب جدی برای همه بخش هایی که درگیر آن هستند، در پی خواهد داشت.

چگونه موفقیت را اندازه بگیریم

هر بخش از پروژه ساخت و ساز، معیارهای مشخصی برای موفقیت دارد. بهترین راه مدیریت کردن معیارهای متفاوت، پرداختن و اقدام کردن در راستای آنها می باشد:

زمان، هزینه و کیفیت – این سه مورد، رئوس سه گانه موفقیت هستند. پروژه ای که در زمان تعیین شده، طبق بودجه تعیین شده تکمیل شود و مطابق با استانداردهای کیفیت باشد که این استاندادها مورد تأیید همه بخش ها باشند، در راستای دستیابی به یک پروژه موفق در حرکت می باشد.

روابط – یک پروژه موفق خواهد شد، اگر بخش های مختلف روابط خوبی داشته باشند. داشتن روابط خوب به معنی وجود خطوط ارتباطی مشخص و روش های موثر و سریع حل مشکلات و اختلافات می باشد.

رعایت استانداردها و مشخصات – کارها باید مطابق با تمام ویژگی ها و مشخصه های معماری، مهندسی و مکانیکی پیش برود.

سلامتی و ایمنی – یکی از عوامل موفقیت، برخورداری از سیستم های سلامتی و ایمنی مناسب، بدون هیچ گونه حادثه جدی می باشد.

عوامل محیطی – در حال حاضر، ساخت و ساز پایدار تبدیل به نقطه اصلی تمایز بین خدمات حرفه ای و شرکت های ساختمانی در توصیف پروژه های ساختمانی موفق می باشد.

سودآور برای مالک یا مستاجر – مالکان یا مستأجران ساختمان می خواهند ارزش بالاتری نسبت به سرمایه اولیه خود دریافت کنند.

کارکرد و استفاده – ساختمان ها بایستی با نیازهای کاربردی و عملی کاربران مطابقت داشته باشند. همچنین بایستی قابلیت رویارویی با تغییرات تکنولوژی، روش های انجام کارها و شیوه های ارتباطاتی جدید را داشته باشند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.