نرخ تورم سالانه مناطق روستایی در بهمن ۷٫۱ درصد اعلام شد

0
به گزارش Consbank، به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد.
– شاخص کل (برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹٫۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش داشته است.
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷٫۶ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۷٫۱ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۷٫۱ درصد)، تغییری نداشته است.
– شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۷۳٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۶٫۷ درصد*، ۰٫۱ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۹٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده‌ ماهه این گروه ۶٫۷ درصد است. 
– شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۳۴٫۰ رسید که ۰٫۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۲ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده‌ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷٫۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ (۷٫۵درصد)، ۰٫۲ واحد درصد کاهش یافته است.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.