صفحه اصلی نویسندگان ارسال شده توسط مرضیه اکبری

مرضیه اکبری

80 نوشته 0 ديدگاه
مشاور تدوین استراتژی،بازاریابی فروش و برندینگ

سرمقاله

0

نیم نگاه

0

مرتبط

سرمقاله

- 0
نگاهى به وضعیت اجتماعى و فرهنگى این روزهاى جوانان تهران نشان مى دهد که بخش عمده اى از تفریح این گروه، به  پرسه زدن...
نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

- 0
طبیعت در معماری

تأثیر طبیعت بر معماری

- 0