۴عامل سرنوشت ساز بخش ساختمان

- 0
تابستان امسال رکود بازار مسکن کشور وارد پنجمین سال متوالی خود شد تا از منظر تاریخی شاهد یکی از عمیق ترین و طولانی ترین...

تحول مدیریت سرمایه در ساخت وساز

- 0
عرصه ساخت و ساز طی سالهای اخیر به لطف توسعه صنایع و معرفی شیوه های نوین مدیریت و نظارت وارد مرحله جدیدی شده است....

استراتژی خرید ملک

- 0
بررسی نسبت میان تورم و نرخ اجاره بها یکی از اصلی ترین فاکتورهای نظارتی ومطالعاتی کارشناسان حوزه مسکن محسوب می شود. طبق بررسی های...

بازاریابی دیجیتالی از طریق شبکه های اجتماعی

- 0
بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از روشهای بازاریابی اثربخش در عصر ارتباطات شناخته شده است. در دنیای امروز اغلب شبکه...

سناریوی انتخابات و بازار مسکن

- 0
بازار مسکن به علل گوناگون از جمله سهم ۳۳ درصدی در سبد هزینه خانوار، گرانترین خرید خانوار، کثرت فعالان بازار و مواردی از این...

رمز گشایش رونق در اصلاح نظام بانکی

- 0
بررسی عمیق شرایط موجود در اقتصاد و صنعت ساختمان کشور این واقعیت را روشن می سازد که فعالیتهای ساخت و ساز دیگر در قالب...

دولت در کابوس تورم رکود می بافد

- 0
شش ماه دوم سال جاری سرانجام با بروز نشانه هایی امیدوار کننده از رونق بازار مسکن آغاز شد و رفته رفته تکاپوی سرمایه در...

رمز پایان حکمرانی نفت در اقتصاد

- 0
سناریوی توسعه صنعت گردشگری در کشور سال هاست به دست مدیران و مسئولان گوناگون به معرفی روایت ها و برنامه های رنگارنگ قلم فرسایی...

فرایند طراحی غرفه ای شایسته

- 0
در شماره های گذشته ماهنامه ساخت و ساز دربخش آموزش شرکت در رویداد مبنی برچگونگی دسته بندی استانها و گزینش رویدا دهای مورد نظر...

مدیریت استراتژیک؛ ناجی بخش خصوصی

- 0
فقدان منابع مالی داخلی، موجب جذابیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان محرک رشد اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهای در حال توسعه می شود. از...