صفحه اصلی برچسب‌ها افزایش نرخ تورم

برچسب: افزایش نرخ تورم

تعادل بازار مسکن از مسیر تقاضا عبور می‌کند

- 0
تعادل بازار مسکن از مسیر تقاضا عبور می‌کند رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران پس از ۴ سال رکود دو رقمی و به ۱۰ درصد...

دولت و سال‌های اعتراض

- 0
البته صحبت‌های عباس آخوندی چندان بی‌راه نیست و بی‌شک سیاست‌های دور از تدبیر دولت احمدی‌نژاد تأثیر بسزایی در شرایط سخت کنونی بازار مسکن داشته...

کابوس خواب سرمایه های بانکی

- 0
چنـد روز پیـش هنگامی کـه روزنامـه همشـهری را ورق مـیزدم، تیتـری نظـرم را جلـب کرد بـا این مضمون که «چرا از برج سـازی بانکها...