صفحه اصلی برچسب‌ها خریداران حقیقی در نمایشگاه

برچسب: خریداران حقیقی در نمایشگاه

ضرورت تحول نمایشگاه صنعت ساختمان تهران ۱۲ ساله شد، الگوی اصلاح...

- 0
الگوی اصلاح این رویداد آشفته در  مطالب پیشین با عنوان «درب نمایشگاه‌های ما هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد» وضعیت کنونی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران...

آداب بازدید موفق از نمایشگاه

- 0
اهمیت جایگاه سازمانی شـاید اغلـب افـراد در نمایشـگاه بـا مدیران کمپانی هایی مواجه شـده باشـند کـه بسـیاری از آداب بازدید از نمایشـگاه را رعایـت نمی...