صفحه اصلی برچسب‌ها سرمایه گذاری در ساخت و ساز

برچسب: سرمایه گذاری در ساخت و ساز

همکاری گروه ساختمانی بریدون با گروه ساختمانی لاگان

- 0
شرکت ساختمانی بریدون در معامله ای به ارزش ۴۵۵ میلیون پوند با گروه لاگان دست به همکاری زد. در نتیجه این همکاری بریدون سهام لاگان را که شامل معادن، کارخانه آسفالت، کارخانه سیمان و بتن می باشد را کسب کرد.

رمز پایان حکمرانی نفت در اقتصاد

- 0
با نگاهی اجمالی به نتایج ادوار گذشته و وعده‌هایی که بسیاری از آن‌ها در مراحل ابتدایی یا طی فرایند اجرا ناتمام ماند، درمی‌یابیم که...

رمز پایان حکمرانی نفت در اقتصاد

- 0
سناریوی توسعه صنعت گردشگری در کشور سال هاست به دست مدیران و مسئولان گوناگون به معرفی روایت ها و برنامه های رنگارنگ قلم فرسایی...

برند سازی شرکت های ساختمانی، الزام نه اختیار

- 0
طی شماره های گذشته ماهنامه ساخت و ساز، مطالب بسیاری همراه با جزئیات با اهمیتی درباره دلایل، نیازها، انواع و به طورکلی چگونگی تبلیغات...

صنعت از ریشه درمان شود

- 0
بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته کاهشی ۳۰درصدی نشان می‌دهد که حاکی از ۳۰درصد رکود بیشتر در...

دانشنامه تبلیغات

- 0
این شماره دانشنامه تبلیغات ساخت و ساز در ادامه مباحث گذشته به بررسی کمپین های تبلیغاتی با هدف برندینگ می پردازد. ضرورت برندینگ، جایگاه...

کابوس خواب سرمایه های بانکی

- 0
چنـد روز پیـش هنگامی کـه روزنامـه همشـهری را ورق مـیزدم، تیتـری نظـرم را جلـب کرد بـا این مضمون که «چرا از برج سـازی بانکها...